Wednesday, July 7, 2010

Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik Pengajaran

Pendekatan - arah yang diambil untuk mencapai sasaran.
  • Arah -Berpusatkan guru, berpusatkan murid, berpusatkan bahan dan berpusatkan tema.
  • Jenis-jenis pendekatan - Induktif, deduktif, eklektif, isi mudah -> kompleks, isi kompleks -> mudah.
  • Didasari dengan teori pembelajaran - Behaviorisme, kognitif, metakognitif, konstruktivisme.

 Kaedah - cara/tindakan yang sistematik untuk mencapai sasaran.
  • hasil pembelajaran --> perubahan tingkah laku --> JERIS
  • contoh - bercerita, syarahan/teknik, demonstrasi, lakonan/nyanyian

Teknik - kemahiran yang diaplikasikan/diperlukan untuk menjayakan kaedah.
  • Jenis-jenis teknik - menyoal, bermain, kuiz dll.

..................................................................

SEMUA INI DISEBUT JUGA SEBAGAI STRATEGI PENGAJARAN

2 comments:

CgMas said...

AJ, hadush.. dah ramai org guna theme ni kan? BTW amat berguna isi kandungan di sini utk cg2 yg dah season n banyak lupa mcm cgmas ni...

A.J. said...

hehehe
ini nota masa kuliah sy cgumas..sy pun blik2 lupa tu la mau tulis d cni.:)