Sunday, July 18, 2010

Teori-teori Bahasa

1. Teori Tradisional Panini
-Kajian tentang bentuk-bentuk tulisan.
- Arab kaji tentang tulisan Al-quran.
- Hindu kaji tulisan Sanskrit.
- Bahasa berkembang.
- Tatabahasa bersifat sejagat.
- Bahasa merupakan cabang ilmu falsafah.
- Kajian bahasa bersifat deduktif.

2. Teori Struktural Bloomfield
- Kajian tentang bunyi fonem dan morfem.
- Mementingkan bahan-bahan pertuturan dan fakta.

3. Teori Transformasi Generatif Chomsky
- Bagi mereka (penutur sejati boleh menggunakan bahasa dalam apa juga keadaan.
- Bahasa adalah sistem tentang rumus-rumus bahasa.
- Pengetahuan bahasa merupakan satu fenomena mental.

4. Teori Fungsional Halliday
- Struktur bahasa ikut fungsi komunikasi.
- Kajian tentang perubahan yang berlaku.
- Kajian berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi.
- Fungsi idea, fungsi interpersonal, fungsi tekstual.
- Fungsi sosial penting untuk pembentukan bahasa.

No comments: