Monday, June 6, 2011

Kekuatan dan kelemahan bahan maujud

Kekuatan bahan maujud:


  • Menarik minat murid untuk belajar
  • Guru membuat demonstrasi apabila mengajar sesuatu topik misalnya tajuk pakaian tradisional kaum-kaum di Malaysia.
  • Guru memberi contoh-contoh yang membolehkan pelajar mudah faham.
  • Murid mudah mengingat apabila melihat bahan maujud berbanding melihat gambar sahaja
Kelemahan bahan maujud:
  • Mengambil masa yang lama untuk disiapkan
  • Kos menyediakan agak tinggi
  • Guru banyak menggunakan kaedah penerangan di dalam kelas (demonstrasi)
  • Tiada berbincangan secara berkumpulan di kalangan pelajar digalakkan untuk membolehkan berlakunya proses penukaran.
  • Pelajar lebih banyak bergantung kepada guru untuk memahami sesuatu topik yang diajar
  • Pengajaran kadang kala membosankan keranan tiada aktiviti yang melibatkan penglibatan aktif pelajar dibuat.

No comments: