Monday, June 6, 2011

Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif

UJIAN FORMATIF

UJIAN SUMATIF


Fungsi


Menghasilkan maklumat kepada pelajar dan guru.
Mengesan punca kelemahan untuk pemulihan


Pensijilan atau penggredan di akhir kursus

Masa diberi


Sepanjang pengajaran


Di akhir kursus.

Tekanan dalam penilaian

t/ laku kognitif, psikomotor dan afektif

T / laku kognitif

Fokus pengukuran

Satu – satu segmen

Objektif kursus

Sifat sampelan


Terhad kepada tugasan pembelajaran

Beraneka jenis

Kesukaran item

Berubah – ubah mengikut segmen

Semua peringkat : senang – susah

Jenis alat


Alat pengukur formatif yang dibentuk khas

Peperiksaan akhir tahun

Skor


Ujian rujukan kriteria

Biasanya ujian rujukan norma

Cara melapor
skor

Gagal atau lulus

Jumlah skor

Contoh

Ujian bulanan , lembaran kerja

UPSR, PMR, SPM, STPM Ujian Sem

No comments: