Monday, June 6, 2011

Tujuan dan kepentingan Ujian

 TUJUAN
1. Sebagai penggerak kepada pelajar untuk menumpukan perhatian terhadap pengajaran guru.
2. Sebagai alat mencari punca kelemahan murid.
3. Bagi mendapatkan maklumbalas keberkesanan pengajaran guru.
4. Menilai prestasi dan kemajuan pelajar.
5. Mengetahui pembelajaran lampau seseorang pelajar.
6. Membolehkan murid mendapatkan sijil setelah lulus peperiksaan.
7. Membuat ramalan tentang kemungkinan murid tersebut berjaya atau tidak dalam peperiksaan besar.
8. Bagi membuat klasifikasi / pembahagian murid.
9. Memudahkan pihak berkuasa membuat pemilihan ke sekolah-sekolah terbaik.
10. Membuat sebarang penyelidikan berkaitan pendidikan.

KEPENTINGAN
1. Membantu guru membimbing setiap pelajar untuk mempelajari setiap konsep dan kemahiran.
2. Membekalkan murid dan ibu bapanya dengan laporan kemajuan yang boleh digunakan untuk bimbingan proses pembelajaran.
3. megesahkan suatu paras pencapaian pelajar.
4. Membekalkan rekod dan laporan yang boleh membantu ahli profesional lain untuk membimbing pelajar secara individu.
5. Menentukan cara pengajaran kumpulan efisien dan efektif.