Saturday, November 12, 2011

Jenis-jenis Nilai


Jenis-jenis nilai

Nilai
Huraian
Contoh
Catatan
Instrumental (ekstrinsik)
 Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat Bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat
 Nilai peringkat kedua, misalnya berani, rajin dan hormat-menghormati
  Dia belajar dengan begitu rajin supaya boleh mendapat keputusan PMR yang cemerlang.
  Nilai rajin diamalkan atas rmatlamat mencapai kejayaan hidup. 
Intrinsik
  Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya
  Tidak bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat
  Nilai tersebut sendiri sebagai matlamat akhir
  Nilai peringkat pertama, misalnya baik hati, kasih sayang, keadilan
  Kasih sayang ibu bapa terhadap anaknya.
 Kasih sayang ibu bapa adalah lahir semulajadi dan bukan kerana untuk mendapatkan balasan daripada anak mereka.
Obejktif
 Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi
 Diterima atau ditolak berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang
 AIDS adalah suatu isu moral. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), AIDS mengancam nyawa setiap individu, termasuklah kanak-kanak.
  Pandangan berkenaan AIDS merupakan nilai-nilai yang diterima dan dipersetujui kebanyakan orang.
Subjektif
  Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberika pandangan
  Diterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu

   Saya tidak bimbang tentang penyakit AIDS. Saya kenal rakan-rakan saya dan mereka tidak menghidapnya.
   Lagipun tidak banyak dalam kalangan yang saya kenal.
  Pandangan berkenaan AIDS merupakan nilai-nilai yang diterima  oleh seseorang itu sendiri. 
Mutlak
  Nilai yang kebaikannya tidak bergantung kepada situasi atau peraturan khusus sesetengah masyarakat
  Sifatnya kekal dan diterima umum dan telah diuji oleh masa sebagai sesuatu yang baik
  Kekal sepanjang masa dan di semua tempat serta hampir semua situasi norma masyarakat
 Hukuman mati atas pesalah yang didapati membunuh seseorang yang lain.

 Nilai keadilan dianggap mutlak apabila seseorang yang didapati bersalah membunuh seseorang yang lain akan dihukum. Jika ini berlaku pada masa dan tempat yang lain, hukuman yang sama juga akan dijatuhkan terhadap pembunuh.
Relatif
  Nilai yang diingini atau tidak diingini sebagai alat peraturan masyarakat untuk mencapai matlamat masyarakat yang muktamat
  Sifatnya tidak menentu, tidak sempurna dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlaina
  Nilai dianggap berbeza oleh masyarakat yang berlainan, malah dalam masyarakat yang sama, nilai itu mungkin boleh berubah mengikut masa
 Penggunaan Bahasa Inggeris di papan tanda.
  Pandangan berkenaan pada satu ketika dahulu dianggap sebagai tidak patrioktik. Tanggapan sedemikian berubah apabila kerajaaan memargabatkan Bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan hari ini.

No comments: